ТОРО-ТОРФЕН СУБСТРАТ ЗА РАЗСАД И ЦВЕТЯ

Готов за употреба, фракция 0-5мм
със съдържание на биохумус, торф и перлит

ЗП Таня Василева

Отглеждане на калифорнийски червеи и производство на Биохумус

Получаване на биохумус

Най-висококачествен Биохумус се получава от говеждата тор. Поради този факт, използваме за храна на червеите основно говежда тор, за да произведем Биохумус с най-високо качество. След едногодишна обработка на тора от червеите от основата на леглата се изважда готовия биохумус, слой с дебелина около 15см.

Използване на биохумус

Биохумус се използва основно наторяване и мелиорация на почвата на есен и на пролет, като субстрат за производство на семена и разсад, предсеитбено и присеитбено, като субстрат за вкореняване на резници и други.

Защо Биохумус

Биохумус е много по-ефективен продукт отколкото традиционните органични торове. Той съдържа голямо биологично разнообразие от полезни микроорганизми благодарение на работата на милиони червеи, които участват в процеса на производство.

С нас получавате

  • Качество 100%
  • Ефективност 100%
  • Възвръщаемост 100%