Използване на биохумус


БИОХУМУСЪТ се използва за:

 • основно наторяване и мелиорация на почвата на есен и на пролет;
 • като субстрат за производство на семена и разсад;
 • предсеитбено и присеитбено, като субстрат за вкореняване на резници и други растения;
 • подхранване през вегетационния период;
 • подготовка на различни смески за оранжерии, в саксии и др.;
 • Биохумус е разрешен за използване в биологично отглеждане на растения. Регламент (ЕО) 889/2008г., Приложение 1

Прилагане: 

За всички култури БИОХУМУСЪТ може да се използва сух (заоран или разхвърлян на повърхността), като разтвор или във вид на суспензия.
БИОХУМУСЪТ не изгаря дори и най-слабите растения и може да се употребява и в по-големи количества. 

Съхранение:

 На проветриво място, без пряка слънчева светлина и при нормална относителна влажност на въздуха.

*Бележка: Поради хигроскопичността и променливостта на теглото БИОХУМУСЪТ се измерва в литри.

Основно торене:

Преди основната обработка на почвата се посипва между 100 и 500 литра БИОХУМУС на декар (100-500 ml/m2). Дозировките зависят от характеристиките на конкретната почва и на отглежданите растения.

*Бележка: Oсновното торене намалява нуждата от предсеитбено и присеитбено торене и от подхранване.

Накисване на семената преди посаждане

Изготвя се разтвор от БИОХУМУС и вода в съотношение 1:1 обемно. Разтворът се оставя да отлежи 48 часа, като периодично се разбърква. След като се утаи извлекът се изважда.
Семената, луковиците или картофите за садене се накисват в извлека за 4 часа. След това се разстилат и се оставят да съхнат 48 часа.

Разсад

Третираните с БИОХУМУС семена се засаждат в почвени смески със следното съдържание:

 •  1:4 БИОХУМУС 20% об. почва 80% об., (за по-нисък разсад по-малко биохумус);
 • 1:3 БИОХУМУС 25% об., почва 75% об.
 • 1:2 БИОХУМУС 33% об., почва 66% об.

Домати, краставици, чушки и други зеленчуци

При отглеждане  – предпосадъчно локално внасяне: БИОХУМУСЪТ се внася на дъното на предварително оформени бразди с дълбочина 6-8 см на високата равна леха, в която се присаждат растенията, при следните норми:

 • за домати – 100 ml/растение или 390 литра/дка или 300-330мл.на линеен метър;
 • за чушки – 50 ml/растение или 390 литра/дка;
 • за краставици – 200 ml/растение или 480 литра/дка.

Подхранване на растенията (на открито и в оранжерии): Изготвя се разтвор от БИОХУМУС и вода в съотношение 1:10 обемно. Разтворът се оставя да отлежи най-малко 24 часа, като се разбърква периодично. След като се утаи извлекът се изважда.

 • растенията се подхранват с извлека при норма 200 ml/растение
 • домати – 700 литра/дка (70 литра БИОХУМУС);
 • чушки – 1600 литра/дка (160 литра БИОХУМУС);
 •  краставици 480 литра/дка (48 литра БИОХУМУС).

По преценка тези количества могат да се използват еднократно или 2-3 пъти по време на развитието на растението. За подхранване може да се използва и сух БИОХУМУС внесен локално.

ЯГОДИ

Подготвка на почвата:
След оран и разбиване на буците БИОХУМУСА се внася равномерно чрез сеялка за торове или ръчно в оптимална доза 300-350 литра/дка. Желателно е последващо оросяване.

При посадъчно внасяне:
По 200-250 ml БИОХУМУС на линеен метър.

Подхранване:
По време на вегетацията се подхранва 2-3 пъти с разхвърляне по повърхността и оросяване.

ЦВЕТЯ

В саксии:
При засаждане в саксията се смесва 1 част БИОХУМУС и 3 части пръст или се използва готова ТОРО-ПОЧВЕНА СМЕС с БИОХУМУС. Подхранват се всеки 2-3 месеца, като 2-4 лъжици БИОХУМУС се смесват с горния слой почва.

На открито: При засаждане се слагат в гнездото или лехата по 50-100 ml/растение, покрива се с почва и се оросява. Подхранва се при нужда с 50-100 ml/растение.

КАРТОФИ

Садене:
100-150 ml БИОХУМУС на растение се слагат в гнездото. След засаждането се покрива с почва.

Подхранване (при нужда):
добавят се 100 ml/растение.

ПЛОДНИ ДРЪВЧЕТА, ЛОЗЯ, ХРАСТИ, РОЗИ

Садене: В ямата се внасят:

 • 2-5 литра БИОХУМУС на дръвче;
 • 1-2 литра на храст или роза;
 • 0,5-1 литра на лозова пръчка.

Подхранване: През пролетта и есента се поръсва над коренната система:

 • 1-5 литра БИОХУМУС на дръвче;
 • 0,5-1,5 литра на лоза, храст, роза.

След това се смесва с почвата.

ТРЕВНИ ПЛОЩИ

Сеене:
150-200 ml БИОХУМУС на m2 се посипват върху площта за сеене, смесва се с горния слой почва и се поставят семената.

Подхранване:
Посипват се 50-150 ml на m2 (след косене) и се полива обилно.

РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ЗЕМИ

Поставя се 3 литра БИОХУМУС на m2 и се смесва с 10 сантиметровия повърхностен слой на почвата.

Биохумус може да се използва по време на всички фази на развитие.

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА СЪСТАВЪТ НА ПОЛУРАЗЛОЖЕНИЯ ОБОРСКИ ТОР, КОЙТО ОБИКНОВЕНО СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ТОРЕНЕ И БИОХУМУС